Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice ZVZ.PDF

OZV č.1/2016 o místním pořádku Snimek 003.jpg

 

Vyhláška poplatek ze psů 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG

OZV č. 2/2014 -poplatek za psa - zrušení OZV psi.JPG

Směrnice pro zadávání zákazek malého rozsahu směrnice.jpeg směrnice2.jpeg směrnice3.jpeg

Jednací řád zastupitelstva obce 1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg

Ceník sečení CENÍK sečení.docx

Vyhláška 1/2019 - o systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Hrachoviště Vyhláška 12019.pdf|

kalkulace vodné 2022 CV-Hrachoviste.pdf

 

OZV 2/2019 o místních poplatcích OZV 22019.pdf

OZV 3/2019 o místních poplatku z pobytu  vyhlaska_32019.pdf

 

Vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu vyhláška pobyt.pdf

Vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství vyhláška odpady.pdf

Provozní řád  a pravidla lovu Návesný,Šnorek Provozni_rad_a_pravidla_lovu_-_SNOREK.pdf  Provozni_rad_a_pravidla_lovu_-NAVESNY.pdf

 

15.11.2016

8.7.2016

 

1.1.2015

26.3.2014

25.11.2014

31.7.2018

 

 

7.6.2022

3.9.2019

 1.1.2021

 1.1.2021

 

 1.1.2021

1.7.2021

 

Usnesení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty