Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Poplatky

Poplatky

Vodné

Cena vodného pro rok 2023 je Kč 30,-/m3.

Odečet vody probíhá vždy  v období  od května do srpna daného roku.

kalkulace vodné.pdf

 

 

Odpady

Způsob nakládání s odpady v obci stanovuje obecně závazná vyhláška obce Hrachoviště č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hrachoviště Vyhlaska 12019.pdf

Výši souvisejících poplatků pak stanovuje obecně závazná vyhláška obce Hrachoviště č. 2/2011 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. vyhlaska odpady[2].pdf

Obecně je problematika odpadů řešena zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Informace k platbě :

Každý občan trvale bydlící v obci Hrachoviště, je dle uvedené vyhlášky č. 2/2011 povinen platit poplatek za svoz komunálního odpadu.

Termín splatnosti je vždy k 30.9. daného roku.

Platba za svoz komunálního odpadu na rok 2023 pro občany trvale bydlící v obci Hrachoviště

 výše plateb: 1000 Kč/osoba

• způsoby platby:

     - převodem na účet obce 31623251/0100 - jako variabilní symbol uveďte číslo popisné

      - na pokladně obecního úřadu Hrachoviště

Preferovaný způsob úhrady převodem.

Platba komunálního odpadu na rok 2023 za objekty

• poplatníkem je vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, která je umístěna na území obce

 výše plateb:  1000,- Kč za objekt 

       - převodem na účet obce 31623251/0100 - jako variabilní symbol uveďte číslo popisné

      - na pokladně obecního úřadu Hrachoviště

Preferovaný způsob úhrady převodem.

Svoz odpadu pro naši obec zajišťuje firma TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBOŇ s.r.o.

SYSTÉM EKO-KOM

Jednou z povinností obce, stanovenou zákonem o odpadech je, zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Zabezpečení této činnosti je však pro obec finančně dost nákladné. Abychom výši nákladů minimalizovali, zapojili jsme se do systému EKO-KOM. Proč? Odpověď je jednoduchá, obce zapojené v tomto systému získávají nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, její výše tak roste spolu s účinností systému sběru.

výše odměn za rok 2022:

 Info_Rozpis_40-0367_2022_1Q.pdf

Info_Rozpis_40-0367_2022_2Q.pdf

Info_Rozpis_40-0367_2022_3Q.pdf

Info_Rozpis_40-0367_2022_4Q (1).pdf

  RYBNÍKY

Provozni_rad_a_pravidla_lovu_-_SNOREK.pdf

Provozni_rad_a_pravidla_lovu_-NAVESNY.pdf