Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura nemazat! > Dokumenty k finančnímu hospodaření > Schválená rozpočtová opatření

Schválená rozpočtová opatření

Rozpočet může být po jeho schválení změněn, tato změna se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám, nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Každou změnu schváleného rozpočtu provádí příslušný orgán územního samosprávného celku povinně rozpočtovým opatřením.

Prováděním rozpočtových opatření se rozumí jejich schválení zastupitelstvem obce na základě předložených materiálů. Zmocnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření je specifikováno v Příloze č. 1 /viz.níže/

Schválená rozpočtová opatření jsou zveřejněna na elektronické úřední desce do 30 dnů ode dne jejich schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje, tzn. až do doby schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.

Příloha č. 1 pověření starosty.PDF zápis ZO č. 2/2014 usnesení č.13/2014

Rozpočtová opatření 2019

 

rz 1.jpeg z 26.3.2019 vyv. 2.4.2019

 

rz 2.jpeg z 7.5.2019 vyv. 4.6.2019

 

RZ 3.jpeg  z 20.5.2019 vyv. 4.6.2019

 

RZ4.jpeg  z 4.6.2019 vyv. 2.7.2019

 

RZ č.5.jpeg z 10.7.2019 vyv. 6.8.2019

 

RZ 6.jpeg  z 12.8.2019 vyv. 10.9.2019

 

RZ 7.jpeg  z 3.9.2019 vyv. 30.9.2019

 

rz 8.jpeg  z 7.10.2019 vyv. 5.11.2019

změna rozpiszu 2.12.2019.bmp  z 2.12.2019 vyv. 31.12.2019

RZ 9.bmp z 2.12.2019 vyv. 31.12.2019