HRACHOVIŠTĚ

Schválená rozpočtová opatření

Rozpočet může být po jeho schválení změněn, tato změna se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám, nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Každou změnu schváleného rozpočtu provádí příslušný orgán územního samosprávného celku povinně rozpočtovým opatřením.

Prováděním rozpočtových opatření se rozumí jejich schválení zastupitelstvem obce na základě předložených materiálů. Zmocnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření je specifikováno v Příloze č. 1 /viz.níže/

Schválená rozpočtová opatření jsou zveřejněna na elektronické úřední desce do 30 dnů ode dne jejich schválení, a to po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje, tzn. až do doby schválení rozpočtu na následující rozpočtový rok.

Příloha č. 1 pověření starosty.PDF zápis ZO č. 2/2014 usnesení č.13/2014

Rozpočtová opatření 2019

 

rz 1.jpeg z 26.3.2019 vyv. 2.4.2019

 

rz 2.jpeg z 7.5.2019 vyv. 4.6.2019

 

RZ 3.jpeg  z 20.5.2019 vyv. 4.6.2019

 

RZ4.jpeg  z 4.6.2019 vyv. 2.7.2019

 

RZ č.5.jpeg z 10.7.2019 vyv. 6.8.2019

 

RZ 6.jpeg  z 12.8.2019 vyv. 10.9.2019

 

RZ 7.jpeg  z 3.9.2019 vyv. 30.9.2019

 

rz 8.jpeg  z 7.10.2019 vyv. 5.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Osvědčení o úspoře emisí

Úspora emisí.PDF

 

SVOZ ODPADU TS TŘEBOŇ

každou středu! 

 

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00512796

 

 

Obec Hrachoviště
Hrachoviště čp.38
379 01 Třeboň

hrachoviste@tiscali.cz
www.hrachoviste.cz
tel.774053413,728546038

Úřední hodiny
úterý: 18.00-19.00 hod

Informace